Rëndësia e drejtshkrimit

Së shpejti, në drejtshkruaj.com, do të mund të shkruani shqip, pa gabime. Aplikacioni që do të na mundësojë ta drejtshkruajmë* shqipen është rezultat i një pune disavjeçare. Tani për tani, ky aplikacion përmban rreth 2 milionë fjalë-përdorime të ndryshme morfo-sintaksore me mbi 700 mijë fjalëforma të veçanta. Për të dhënë përgjigje sa më të qëlluara, ky aplikacion ndihmohet po ashtu edhe nga modele të tjera kompjuterike, të cilat janë të trajnuara me inteligjencë artificiale në një korpus të larmishëm me rreth 2.5 milionë fjali të përzgjedhura.

Megjithatë, ende mbetet punë për t'u bërë.

Nëse mendoni se mund të na ndihmoni,
ju lutem na shkruani!

Ju faleminderit. Do t'ju lajmërojmë shumë shpejt.

Së shpejti...


Për t'u njoftuar me kohë rreth datës së lëshimit në përdorim apo përditësimit të aplikacionit për drejtshkrim,
abonohuni në kutinë e mëposhtme!Jeni abonuar me sukses!